- Nevimata thaj aktualitetura pe romani chib

30 min
Akhana del o Shvedo sar angluno them ando EU le manushen khaj avile kathe anda Syria pacha, sakones. Adjes shaj shunen le reaktcji pa khodo so o regeringo phendas, ke maj but site sichon le studentura pa le rom ande skholi. Adjes vi pushas sar o Skolverket site lel te kherel khadi buchi. Kado kurko lel pe o ERTF khidipe ando Strasburg, aj e vice sherutni e Soraya Post phenel ke intrego forum si akhana ando turbelens, ke si jek cini possibilita ke pandavna tele o forum.