Katarina Hultling: - Man vill ju inte vara sämre än sina grannar

58 min
Den här lördagen i Hultling i P4 samtalar Katarina med sina gäster om återvinning och återanvändning. Hör om källsorteringsmyter när FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingens Annica Dahlberg kommer till studion. Hör om den annorlunda återvinningscentralen i Göteborg - Alelyckan, där man tar till vara allt som kan återanvändas och säljas istället för att slängas.

Statsvetaren Simon Matti har tittat på hur vi mår när vi källsorterar och vilka mekanismer som finns bakom.

Medan vi får förklarat för oss vad ett jordskepp är när Mariam Nordmark kommer till studion, hur kan ett hus vara självförsörjande vad gäller elektricitet, vatten och värme?

KATARINA HULTLING:

Sett till våra ekosystem och vår miljö så finns det väl ingen annan väg än att vi tillsammans försöker bli bättre, hela tiden, på att ta hand om våra sopor och vårt avfall. Jag ska kämpa vidare med min bruna soptunna för matrester, jag ska verkligen försöka komma till den punkt då jag inte känner mig ”duktig” för att jag bidrar till lite biogas. Jag vill ju bidra och jag vill att det ska sitta i ryggmärgen och vara lika naturligt som det blivit att sortera flaskor, burkar, plast och kartong. Och tidningar förstås, alla dessa tidningar. Så länge de nu finns i pappersform.