Forskarna vill ha nollvision för självmord

20 min
Idag är den internationella suicidpreventiva dagen. I fjol tog nästan 1500 människor i Sverige sina liv. Det är visserligen nästan en halvering sedan slutet av 1970-talet, men fortfarande dör tre gånger fler av självmord än av trafikolyckor i Sverige.

- Jag tycker att vi borde ha en nollvision också kring självmord, för när man ser resultaten av alla satsningar på en säkrare trafik, så är det tydligt att förebyggande insatser i samhället spelar stor roll. Det skulle vara så fantastiskt om vi kunde få en betydligt snabbare sänkning av antalet självmord än hittills. Det säger Jan Sundquist, professor i allmänmedicin och chef för Centrum för primärvårdsforskning i Malmö.

- Det största problemet är att vi inte upptäcker självmordsnära människor i tid. Samhället utanför specialistvården har för lite kunskaper kring detta, säger Danuta Wasserman, professor i psykiatri och chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention vid Karolinska Institutet i Stockholm.