Att försäkra sig mot klimatförändringen

19 min
Det var försäkringsbolagens påtryckningar som ledde till att Sundsvall brandsäkrades efter storbranden 1888. Nu arbetar bolagen med att ta fram modeller som ska hjälpa moderna städer förebygga skador på grund av klimatförändringen. Egenintresset är det som styr. Blir riskerna för stora har ingen längre råd att betala försäkringspremierna. Vi träffar David Bresch som är hållbarhetschef på återförsärkingsbolaget Swiss Re i Zürich.

 Nu är det dags för försäkringsbranschen att spela samma roll när det gäller de risker som en galopperande klimatförändring för med sig, anser David Bresch. Det företagsekonomiska intresset följer en enkel logik. Om vi inte drar ner på utsläppen nu och vidtar andra åtgärder för att minimera klimatförändringens konsekvenser kan riskerna bli så oförutsägbara att det inte över huvud taget går att försäkra något i framtiden. Därför arbetar David Bresch och hans kollegor nu med att ta fram modeller för riskhantering för städer som är särskilt utsatta för till exempel översvämningar.

 Staden Hull i nordöstra Storbritannien ligger klämd mellan floden och havet. Genom att använda sig av de förutsägelser som kan göras med klimatmodellerna när det gäller framtida stormar och störtregn har de i detalj gått igenom alla förebyggande åtgärder staden kan göra. Allt från att bygga översvämningsvallar till bättre byggnormer i staden och beteendeförändringar som att inte lagra varor på bottenvåningen. Slutsatsen är att det går att lönsamt förebygga två tredjedelar av översvämningsriskerna på 20 års sikt.