Finns svaret på kärnbränsleförvaring att hitta i arkeologin?

Här finns inget ljud
Kan arkeologi hjälpa oss med den viktiga frågan om hur vi ska slutförvara kärnbränsle? Kan isländska sagor berätta för oss om hur vi bättre kan ta hand om vår miljö? Vetenskapsradion Forum special handlar idag om humaniora och miljö och vi tittar närmare på några av de projekt som just nu pågår i Sverige.

 På Linnéuniversitetet i Kalmar och institutionen för kulturvetenskaper pågår just nu ett projekt som går under namnet ”Etthundratusen år fram och bakåt i tiden. Arkeologi möter kärnbränsleförvaring”. Projektet är ett samarbete med SKB, svensk kärnbränsle hantering, och uppgiften är att se på vilket sätt kunskaper i arkeologi kan hjälpa oss när vi i framtiden måste planera och slutförvara kärnbränsle. Vi möter Cornelius Holtorf, professor I arkeologi, som är med och driver projektet. 

Vi möter också litteraturprofessor Steven Hartman vid Mittuniversitetet. Han leder ett internationellt projekt där man undersöker hur miljön beskrivs i de isländska sagorna och vad det kan säga oss idag.

Dessutom besöker vi KTH och docent Nina Wormbs som studerar hur fjärranalysbilder av jorden skapas och vilken betydelse det kan få.

Programledare Simon Moser.