Försoning på liv och död

Här finns inget ljud
Dagens gudstjänst, som kommer från Sant Matteus kyrka i Malmö och som leds av prästen Ida Wreland, handlar om försoning och om att våga se andra människor för dem de är. Men gudstjänsten handlar också om hur svårt det kan vara att nå försoning - inte minst med sig själv.

Tua Sällström läser texter.
Gäst är Jehoshua Kaufman, som är aktiv i judiska församlingen i Malmö. 

Eva Kunda Neidek sjunger och spelar piano, gitarr, dragspel och charango. 

Texter:
Jobs bok 14: 13-15.
Lukas evangelium 7: 11-17.
U'Netaneh Tokef, från Jom Kippur liturgin. 

Musik:
Kom nära mig. Text och musik: Lennart Jakobsson.
Psalm 758, Herre, till dig får jag komma.
Gracias a la vida/Jag vill tacka livet. Musik och originaltext: Violeta Parra, svensk text: Brita Åhman.
Psalm 256, Var inte rädd.
Sjung under måsarnas himmel. Text: Malin Skinnar, musik: Eva Kunda Neidek.
Psalm 711, Jag tror på en gud.
Bärare. Text: Dag Hammarskjöld och Eva Kuna Neidek, musik: Eva Kunda Neidek.
Mipney ma. Trad. Judisk/arameisk sång.
Ett sus och en längtan. Musik: Eva Kunda Neidek. 

Producent: Agneta Nordin, Lokatt Media i Malmö