Ring P1!

30 min
Är Lundsberg en elitskola, faran med diskamskiner och usla vägar i Sverige. Programledare: Tomas Tengby