Psykiatrins misslyckande - Om DSM 5 och att rädda det normala

15 min
När var femte amerikan tar minst en form av psykofarmaka har psykiatrin misslyckats, menar psykiatern Allen Frances. Roland Paulsen om DSM 5 debatten.