Kan Svenska kyrkan någonsin bli helt opolitisk?

44 min
En av de mest centrala frågorna inför kyrkovalet den 15 september är vilken roll politiken ska ha i Svenska kyrkan. Flera av de nomineringsgrupper som ställer upp i valet profilerar sig på just den här frågan, men vad menar man med att politiken inte hör hemma i kyrkan och hur ska ett alternativt valsystem se ut? Debatt mellan Anna Sophia Bonde från Frimodig Kyrka och Karin Perers från Centerpartiet.