Kalhyggen i Guds namn

24 min
Det är kyrkoval på söndag, men knappt någon talar om en av de viktigaste miljöfrågorna inom Svenska kyrkan - nämligen hur man sköter sina enorma skogar. Svenska kyrkan är näst staten den största institutionella skogsägaren i Sverige och säger att man vill vara en förebild när man avverkar. Men i verkligheten kan det se ut som i Svarttjärnåsen som Härnösands stift äger med djupa sår av körskador. Stiftet har också avverkat skog som skulle bli naturreservat. I takt med att kyrkan tappar medlemmar blir inkomsten från timret allt viktigare. Klotet har gett sig ut i skogen och in i kyrkan för att se vilken tyngd miljövården har. Programledare: Marie-Louise Kristola.