Påven, Putin och Obama

14 min
Påven, Putin och Obama Om Påven Franciscus roll i förhandlingarna kring Syrien. Har hans engagemang för en fredlig lösning påverkat världens topp-politiker? Ulla Gudmundson, Sveriges ambassadör vi Heliga Stolen kommenterar. Och så fortsätter debatten om DSM 5, den uppdaterade diagnosmanualen.