Dagens eko 12 september

15 min
al-Assad: "Vi lämnar över kemvapen" - Blandade reaktioner på regeringens förslag att halvera vargstammen - Ekonomisk bonus som skulle stimulera invandrare att lära sig svenska avskaffas - Färre tåg i vinter ska minska förseningarna