Nyheter på lätt svenska

10 min
Torsdagens Klartext handlar bland annat om kriget i landet Syrien i Mellanöstern. USA anklagas nu för att ha gett vapen till upprorsmännen i Syrien, samtidigt hålls det just nu ett möte mellan politiker från USA och Ryssland för att prata om Syrien. Dessutom berättar vi om att politikerna i regeringen vill att elever som har för dåliga betyg i 9:e klass ska kunna tvingas att gå kvar i skolan. Vi pratar också om att vårdpersonal allt oftare berättar om problem inom äldrevården, och om att regeringen vill att det ska finnas färre vargar i Sverige.