Vägen mot en säkrare klimatrapport

20 min
Snabbare issmältning i Arktis, men långsammare ökning av jordens medeltemperatur. Allt blev inte som FN:s klimatpanel IPCC förutsåg i sin rapport 2007. Vad var det som inte stämde i modellerna och vad har forskarna lärt sig sedan dess?

 I Vetandets värld berättar fem klimatforskare vad som var osäkert i de vetenskapliga underlagen till den förra rapporten och hur man arbetat vidare med de frågorna. Förutom att datorerna blivit kraftfullare och modellerna bättre, så har mycket mer data samlats in och nya upptäckter gjorts. Utmaningarna har bland annat handlat om vilken roll metan från havsbotten och sotpartiklar i atmosfären spelar.

 Frågan är också hur mycket koldioxid skogen och havet kan ta upp nu och i framtiden och kanske framför allt hur de klimatviktiga molnen bildas. Enligt forskarna kan vi förvänta oss en mer pricksäker IPCC-rapport 2013, även om många detaljer återstår att beskriva.

Medverkande:
Penena Mosesee, invånare i Pangnirtung, Baffin Island.
Kim Holmén, internationell forskningschef, Norsk Polarinstitutt.
Leif Andersson, professor i marin kemi, Göteborgs universitet.
Per Erik Karlsson, adj. professor på inst. för biologi och miljövetenskap och forskare på IVL.
Mattias Hallquist, professor i atmosfärskemi, Göteborgs universitet.
Gunilla Svensson, professor på meterologiska institutionen Stockholms universitet.