Kvällsekot den 19 september

Här finns inget ljud
Oppositionen inledde i dag arbetet med att stoppa regeringens budgetförslag - Ihållande regn har lett till stora översvämningar i Västernorrland - Rysk kustbevakning bordade Greenpeacefartyg - Turkiet har stängt en av gränsövergångarna mot Syrien - Centerpartiet kan tänka sig mer anhöriginvandring - men på egen bekostnad