Gammaldags rätt och gammaldags fel. Språket om stavning

24 min
I senare års internationella jämförelser har svenska elevers läsförmåga sjunkit. Karin Taube, professor emeritus i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, summerar forskningens syn på orsakerna till försämringen och ger sin syn på de åtgärder som svenska skolpolitiker planerar. Det allra viktigaste är en satsning på lärarna, säger hon. Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor om stavning och uttal, förr och nu.

-”Smögens hafvsbad” – så stavar dagens reklammakare, för att ge anläggningen ett gammaldags skimmer. Men har det någonsin stavats så?
- namnet Ulf och djuret ulv – stavning och uttal
-fonetisk stavning
-lyckta dörrar – stavningsbekymmer
-”skym ej sikten för kapten” – varför inte ”kaptenen” för det är ju bestämd form?
-varför får man inte använda versaler i sociala medier?