Ryssland:Hot om skärpt gaylag

28 min
Oro för skärpning av antigaylag i Ryssland. Maria Persson Löfgren har träffat två kvinnor, som är rädda för att mista sin son. Hör om de olyckliga fransmännen, nu är det vetenskapligt bevisat,enligt forskare vid Sorbonne. Alice Petren har spårat några av orsakerna. Syditalien är hårt drabbat av den ekonomiska krisen och alltfler unga tvingas emigrera för att få jobb. Robin Olin har varit i Kina, där hundar blivit så populära att, myndigheterna infört "enhundspolitik".