Vad är en människa? – Andreas Hasslert

6:13 min
Veckans morgonandakter hålls av Andreas Hasslert som arbetar på det muslimska studieförbundet Ibn Rushd i Malmö. Varje dag spelas Hans Gustafssons Älvdans.

Text: Sura Tin 95: 4-5
Musik: Maher Zain, Thank you Allah

Producent: Agneta Nordin, Lokatt Media