Att hitta sin tro – Andreas Hasslert

7:05 min
Veckans morgonandakter hålls av Andreas Hasslert som arbetar på det muslimska studieförbundet Ibn Rushd i Malmö. Varje dag spelas Hans Gustafssons Älvdans.

Text: Ön, Andreas Hasslert

Producent: Agneta Nordin, Lokatt Media