Bakterier i havet växer på solljus

19 min
Solljus bidrar med upp till 30 procent av marina bakteriers energibehov. Det visar kommande forskningsresultat från Linnéuniversitetet. - Bakterier i havet kan bli en viktig del av den "nya biologi" som behövs för att vi människor ska få energi i framtiden, menar Jarone Pinhassi.

År 2007 publicerade Linnéuniversitetets marina mikrobiologer resultat som visade att bakterier i havet, med ett protein som heter protorhodopsin, tar upp solljus och omvandlar det till energi.

– Sedan dess har vi främst arbetat med att se vad det är för processer i cellen som stimuleras av ljus. Och vi har funnit att det är cellens "centrala maskineri" som påverkas, vilket innebär att omfattningen av ljusets betydelse för bakterien är mycket större än vi först trodde, säger Jarone Pinhassi.

Ännu inte publicerade forskningsresultat visar att upp till 30 procent av marina bakteriers energibehov kommer från solljus.

– Bakterier är således inte bara producenter av koldioxid i egenskap av nerbrytare av organiskt material utan även en mer betydande upptagare av koldioxid, förklarar Jarone Pinhassi.

På sikt är det alltså motiverat att marina bakteriers betydelse räknas in i till exempel klimatmodeller och andra underlag som gäller hur livet på jorden kommer att förändras.

– Bakteriers solenergiupptagande förmåga kan också bli en viktig komponent i framtidens energilösningar. Genom att låta alger och bakterier samverka kan man bygga ny biologi som till exempel omfattar filter som begränsar utsläpp och bränsle som biodiesel, tror Jarone Pinhassi.