En liten bit av rymden i ett labb i Stockholm

19 min
Att molekylers egenskaper kan påverka de stora skeenden som gör att stjärnor bildas, det är ännu ett i raden av exempel på hur forskning om det riktigt lilla kan kopplas ihop med forskning om det som är riktigt stort. DESIREE är en experiementanläggning för atom- och molekylfysik som också intresserar astronomer, för att det kan återskapa miljön i ett molekylmoln mellan stjärnorna. Här finns en animation som visar hur DESIREE fungerar!

 Efter tio års arbete står anläggningen DESIREE nu färdig i Stockholm. Det är en sorts partikelaccelerator, men inte som de jättestora anläggningarna vi ofta hör talas om. Den här är bara ett par meter tvärs över och kan hålla elektriskt laddade atomer och molekyler, alltså joner, kretsande runt i banor.

Atomfysikern Henrik Cederquist är en av ledarna för den här anläggningen, och han visade runt i laboratorierna under den första riktiga testkörningen i somras. Tanken är att DESIREE ska stå till förfogande för olika forskargrupper både från Sverige och andra länder som vill göra sina försök här.

 Susanne Aalto är en av dem som gärna vill göra försök här. Hon är astronom vid Onsala rymdobservatorium och Chalmers tekniska högskola, och intresserar sig för molekylmoln i rymden. I DESIREE är det så gott som tomt och de molekyler som finns är väte, precis som i de interstellära molnen. Det är också precis lika kallt, ungefär tio grader över den absoluta nollpunkten. Här går det alltså att undersöka processer som annars sker i rymdens tomhet.

Vi möter också acceleratorfysikern Anders Källberg och förste forskningsingenjör Lars Brännholm(pensionerad) som varit med och byggt upp DESIREE.

DESIREE har flera speciella egenskaper som gör den unik. Kylan, och ett bra vakuum, men också geometrin. Här finns två olika banor där olika sorters atomer eller molekyler kan kretsa samtidigt.