Offer ger belöning – Kerim Hrustanovic

2:55 min
Kerim Hrustanovic håller dagens morgonandakt. Han läser på Malmö högskola och är med i Alhambra studentförening. Jag offrade min tid, och jag ”offrade" min rädsla för att bli dömd och utskrattad. Resultatet blev att jag har blivit lugnare.

Text: Sura 37:102.
Musik: Talal al Badru Alayna, Yusuf Islam.

Producent Agneta Nordin Lokatt Media i Malmö.