Radiodagen: Christian Gillinger om möjligheter och fallgropar i sociala medier

46 min
Sociala medier är en naturlig del av vardagen och kan vara fantastiska verktyg för att kommunicera med publiken. Christian Gillinger är projektledare för sociala medier på Sveriges Radio och har arbetat fram en handbok för journalistiskt arbete i sociala medier. En inspelning från Radiodagen 19 september 2013 på Biograf Saga i Stockholm. Moderator: Natanael Derwinger.