Kan musslor vara gravida? Språket om ord på nya och gamla vägar

24 min
I veckans upplaga av Språket besvarar professor Lars-Gunnar Andersson lyssnarfrågor om ord som tycks ta sig nya vägar. Kan musslor vara gravida, undrar en lyssnare. Och finns det släktskap mellan lucka, lock och lyckta dörrar?

Veckans alla frågor:
-knia
-abrovink eller abrovinsch
-lyckta dörrar, lycka som betyder liten åker och lucka – finns släktskap?
-vad betyder ”tveten” och ”tvet” i många ortnamn?
-”gravida musslor”
-jobbskatteavdrag – nytt ord?
-på stubinen, stubben och stuberten