Finns Gud?

44 min
Vad talar för och emot Guds existens och hur påverkas livet och samhället av vilken slutsats vi kommer fram till? Människor och tro i P1 besöker Uppsala där Svenska kyrkan har sitt högsäte och där mycket teologisk forskning och utbildning sker. Kanske är tvivel en förutsättning för tro? Ärkebiskop Anders Wejryd, författaren Lena Andersson och Mohamed Omar, poet och skribent, diskuterar Guds existens och relevans tillsammans med publiken som finns på plats på Uppsala bibliotek.