Kulturnytt

12 min
Volontärer kritiska mot arbetstid och säkerhet på konstmässa i Stockholm. Vi har hört Veronica Maggios nya skiva "handen i fickan fast jag bryr mig" och så har vi sett två filmer där bilkrascher spelar en viktig roll: "Diana" och "Rush".