Kulturnytt

7:59 min
Den nya filmkonsulenten Baker Karim intervjuas av Lydia Farran-Lee. Ella Petersson om Wagners Parsifal på Kungliga Operan i Stockholm. Endast var fjärde sökande till jazzlinjerna är kvinna. Molli Rosenström intervjuar Berth Lideberg är utbildningsledare med ansvar för jazzinriktningen på Musikhögskolan i Malmö och Cecilia Rydinger-Alin är rektor på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.