Gammalt och lokalt – Språket om dialektord

24 min
Veckans upplaga av Språket behandlar dialektala ord som ibland har riktigt djupa rötter. Småflickornas glittriga bokmärken spårar sin form tillbaka till lågtyskan och snickarens termer ligger inte långt efter. Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor om gamla och lokala ord.

Veckans samtliga frågor:
-brona och åna
-anlessnare i stället för annorlunda
-ett bilde, ett göteborgskt ord för bokmärke
-tvet och tveten, flera lyssnare berättar om barndomens tvetar
-kovändning och lappkast
-finns skillnad mellan skalmar och skaklar?
-”ring” om  årskurs på gymnasiet, varifrån kommerr det ordet?
-”att lusa i” och göra en ”kottling”