SR Minnen

24 min
I programet Tage Erlander talar politik från 1980 intervjuar Arvid Lagercrantz f d statsministern Tage Erlander om politiken utifrån hans bok "Sjuttiotal".