Processen – del 2

12 min
Hösten 2012 diskuterade Marie Lundström Franz Kafkas roman Processen tillsammans med författarna Rose Lagercrantz och Fredrik Sjöberg. Här kan du höra bokcirkelsamtalen igen. Sidangivelserna gäller pocketutgåva i översättning av Karl Vennberg

Träff 1: Vi möts vid första kapitlets slut, på sidan 57. Vi har läst förordet av Steve Sem-Sandberg och första kapitlet.

Träff 2: Vi möts vid femte kapitlets slut, på sidan 130.

Träff 3: Vi möts vid sjunde kapitlets slut, på sidan 225.

Träff 4: Vi möts på sista sidan och går i mål!