Den moderna svenska familjen föds

14 min
Ekonomen Agneta Stark berättar om hur en serie revolutionerande nya lagar på sjuttiotalet lade grunden för vår moderna familj och mycket av det vi tar för givet dag.

När riksdagen den 16 maj 1973 beslöt att mammor och pappor skulle ha rätt till föräldraförsäkring innebar det en revolution innanför hemmets väggar. Plötsligt var mannen inte bara en ekonomisk försörjare av fru och barn utan också en pappa. Och för kvinnan blev det nu ännu viktigare att ha egen inkomst när man blev gravid.