Lunchekot 24 oktober

Här finns inget ljud
Fler och fler söker asyl i Sverige - Sverige deltar i arbete med att förstöra Syriens kemiska vapen - Riksbanken rör inte reporäntan