Räddningstjänst på nya vägar

24 min
När 34-åriga Daniel Trädgårdhs hjärta plötsligt stannade fick sms-livräddaren Patric Wallström igång hjärtat igen efter bara några minuter, vilket räddade Daniels liv. Sms-livräddarprojektet finns än så länge bara i Stockholms län och fungerar så att människor som kan hjärtlungräddning anmäler sitt mobiltelefonnummer. När larmcentralen får larm om ett misstänkt hjärtstopp larmas de sms-livräddare som finns inom 500 meters radie och de kan då påbörja hjärtlungräddning tills ambulansen kommer fram, berättar projekledaren David Fredman. Programmet är en repris från 25 mars 2013.

Sms-livräddarprojektet är bara en del av flera projekt som syftar till att öka överlevnaden vid hjärtstopp genom att bättre utnyttja samhällets resurser. 2005 startade till exempel SALSA-projekte som står för Saving Lifes in Stockholm Area och som bygger på att räddningstjänst och polis rycker ut med hjärtstartare vid misstänkt hjärtstopp, parallellt med att ambulansen larmas. Redan från start ökade man överlevnaden med 50%, och framgångarna har blivit så stora att projektet nu sprids i Sverige. Nu heter det SAMS som står för Saving More Lifes in Sweden, berättar koordinator för SAMS i Stockholms län Ingela Hasselqvist-Ax.

Svensk räddningstjänst förändras på fler sätt. Sedan några år tillbaka åker de till exempel också på så kallade IVPA-larm, som står för I Väntan På Ambulans, och precis som vid hjärtlarmen handlar det om att kunna påbörja första hjälpen innan ambulansen anländer. Samtidigt får räddningstjänsten på vissa orter själva hjälp av väktare som åker på IVPR-larm, I Väntan På Räddningstjänst. Dessutom ställer frivilliga som SMS-livräddare och organisationer som Missing People och Svenska Sjöräddningssällskapet upp när det snabbt behövs människor som kan göra en insats.

Det handlar alltså om att bättre förvalta samhällets resurser. Nationalekonomen Björn Sund är forskare vid Karlstad universitet och handläggare vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap i Karlstad. Han har tidigare räknat på vad samhället tjänat på SALSA-projektet i Stockholm, och kommit fram till att man tjänat 21 miljoner kronor per räddad hjärtstoppspatient – för varje satsad krona får samhället 36 kronor tillbaka.

Programledare är Urban Björstadius.

Programmet är en repris från 25 mars 2013.