Jag blev sexuellt utnyttjad som barn

29 min
När Lars var barn, på 50- och 60-talet, blev han sexuellt utnyttjad. Han lärde sig att inte berätta och att trycka ner sina känslor. Han har hållit en glad fasad utåt, men ibland har vreden och smärtan bubblat upp och nästan slagit honom till marken.

Många har sagt till honom att han måste förlåta och gå vidare. Men han känner att han varken kan eller vill förlåta. Nu är han trött på att leva ett halvt liv och ringer till Radiopsykologen med sin starka längtan att inte längre ligga under en sten och trycka. Han vill bli mer närvarande i nuet. Och hans fråga till Allan är: hur kan jag bli fri?