Ett sjukhus utan antibiotika

20 min
Vi besöker Östra Sjukhuset i Göteborg med en oerhört konkret fråga: Hur ser sjukvården ut den dagen antibiotikan slutat fungera?

−Vi kan nog inte riktigt föreställa oss hur det skulle vara. Det är för obehagligt att sätta sig in i, säger Christina Åhrén, ansvarig för Västra Götalandsregionens samverkansarbete mot antibiotikaresistens.

Sju decennier efter att penicillinet började användas mot infektioner har vi kommit förfärande långt på den väg som redan Sir Alexander Fleming insåg att vi skulle komma att vandra. Penicillinets upptäckare var fullt medveten om att bakterierna så småningom skulle slå tillbaka genom att utveckla resistens.

De nya potentiella farsoterna har förkortningar som MRSA och ESBL, vilket inte låter lika hotfullt som böldpest eller mjältbrand, men de innebär likväl ett globalt och allvarligt hot mot människors hälsa. Kommer sjukvården att ha någon förmåga att bota och behandla oss mot infektioner i framtiden?
 −Vi riskerar att hamna i en mycket besvärlig situation, med kraftigt ökad sjuklighet, mycket kraftigt ökade vårdtider, ökade kostnader och förstås för individerna ett ökat lidande och en ökad dödlighet, säger Anders Hyltander,verksamhetschef på kirurgkliniken på Östra Sjukhuset i Göteborg.

Programmet sändes första gången i mars 2012.