Soldottern och Jesus – Tuulikki Koivunen Bylund

5:19 min
I veckans morgonandakter delar Tuulikki Koivunen Bylund med sig av vad hon lärt sig som biskop i Härnösands stift, där många sydsamer bor. Hon återberättar några samiska myter och sagor som berört henne personligen, och tar också upp försoningsprocessen mellan samer och svenskar.

– Jag är bedrövad över den kolonisering som samerna varit utsatta för, även från Svenska kyrkans sida.

Psalmerna i andakterna sjungs på nordsamiska och sydsamiska. 

Text: Psaltaren 131
Musik: Liekkas – Sofia Jannok
Biejjiem jih askem (Solen och månen) – Sámi jienat 

Producent: Helena Andersson, Moskit media, för Sveriges radio Västerbotten