Dödsångest Schweiz och ljud som skrämmer

41 min
Vad leder allt snack om döden till egentligen? Är det vår dödsångest som hela tiden måste ventileras? Hör programledaren Anna Lindman om nya programmet Döden, döden, döden som har premiär i SVT nästa vecka. Efter Banverkets ljudexperiment 2001 där P3-ljud skulle skrämma bort renar från järnvägsspåren undrar Thomas hur arbetet för skydda djuren bedrivs idag. Anders Sjölund, ekolog på Trafikverket medverkar. Generalkonsulatet i Shanghai har nu dragit i gång en kampanj för att lära kineser att skilja på Sverige och Schweiz. Vinsten är en resa till de båda länderna. Hör bland annat en direktrapport från Schweiz. Programledare: Thomas Nordegren Bisittare: Louise Epstein Producent: Anders Diamant