Varför är människan religiös?

39 min
Owe Wiktröm, religionspsykolog och Maria Küchen, författare samtalar om vilka sociala och psykologiska behov som ligger bakom religiös tro.

De flesta människor på jorden tror på Gud. Och samtidigt som  kunskapen om vem och vad Gud är ofta anses ligga bortom människans räckvidd, upplevs relationen till Gud som meningsfull. Så varför blir människor religiösa? Vilka psykologiska och sociala behov ligger bakom religiös tro? Det är grundfrågorna inom religionspsykologin, som studerar ämnet bl.a utifrån människors inre upplevelser och erfarenheter.

Lästips:

Den outgrundliga människan av Owe Wikström

Anteckningar från en frontalkrock med Gud av Maria Küchen