Chronos, ett tidsbegrepp – Cissi Glittvik

9:06 min
Cissi Glittvik har för morgonandakterna denna vecka valt temat ”viktigt varande” och hon kommer att fokusera och belysa tid ur lite olika synvinklar. Cissi menar att tiden har med vårt varande att göra. Den begränsar oss, men öppnar också nya rymder och nya perspektiv.

Dagens tema är Chronos, ett av tre begrepp för tid i Nya testamentet
”Chronos – tid, i betydelsen utsträckning i tid”.

Text:
Matteus 2:7.

Musik:
Blott en dag med Freddie Wadling & Hisingskårens Blåssektion.
I dina händer med Åsa.

Producent: Ulla Strängberg, Sveriges Radio Jönköping.