Kairos, ett tidsbegrepp – Cissi Glittvik

9:19 min
Cissi Glittvik har för morgonandakterna denna vecka valt temat ”viktigt varande” och hon kommer att fokusera och belysa tid ur lite olika synvinklar. Cissi menar att tiden har med vårt varande att göra. Den begränsar oss, men öppnar också nya rymder och nya perspektiv.

Dagens tidsbegrepp är Kairos
”Kairos – tid, i betydelsen den rätta tiden”

Text:
Markusevangeliet 1:15.

Musik:
Eukaristi med Ingmar Johansson.
Låt hjärtat va mé med Sonya Hedenbratt.

Producent: Ulla Strängberg Sveriges Radio Jönköping.