Något tidlöst – Cissi Glittvik

7:29 min
Cissi Glittvik har för morgonandakterna denna vecka valt temat ”viktigt varande” och hon kommer att fokusera och belysa tid ur lite olika synvinklar. Cissi menar att tiden har med vårt varande att göra. Den begränsar oss, men öppnar också nya rymder och nya perspektiv.

Veckans tema är ”viktigt varande” och Cissi talar om…
”Något tidlöst… välsignelsen”

Text:
4 Mosebok  6:22-26.

Musik:
Han ger mera nåd med Lars´Lisa´Andersson.
Gå i solen med Tommie Sewón. 

Producent: Ulla Strängberg, Sveriges Radio Jönköping.