Smittskyddsprofessorn Jan Albert om hiv-läget

20 min
Hiv är inte längre en dödsdom och med rätt mediciner är det inte längre en smittsam sjukdom, enligt experterna. Vad är det egentligen som har hänt de senaste 20 åren som så fullständigt förändrat synen på den tidigare så fruktade virussmittan?

Under 1980-talet, när HIV och Aids först dök upp på löpsedlarna, beskrevs smittan och sjukdomen i stort sett som en dödsdom. Inga mediciner fanns, inga egentliga möjligheter att tackla sjukdomen. Läkare gav patienterna fruktansvärda besked om att de bara hade omkring 10 år kvar att leva.

I många fall stämde dessutom de här isande beskeden. Det förekom också skräcksscenarier om att smittspridningen skulle kunna bli okontrollerad, att i stort sett hela befolkningen var i farozonen. Så blev det inte och att hiv skulle vara en dödsdom stämmer inte heller längre.

Idag är omkring 6500 svenskar diagnostiserade med hiv och så länge de får en korrekt medicinering kan de leva ett helt normalt liv, i princip lika länge och lika friskt som om de inte hade burit på viruset. Risken att föra över smittan till en annan människa är enligt läkare och forskare idag i det närmaste noll om den smittade är rätt medicinerad.

Det här bekräftades också i en mycket omtalad studie 2011, en studie som av tidskriften Science utnämndes till det årets viktigaste upptäckt alla kategorier. I studien undersöktes tusentals par där den ena var smittad men inte den andra. Hos de paren där den smittade fick bromsmediciner så överfördes aldrig smittan till den andra.

Vetenskapsradion träffade Jan Albert, professor i smittskydd vid Karolinska institutet i Solna, för att ta reda på vad som egentligen hänt med hiv-smittan och hiv-behandlingar. Hur kan synen på den här smittan förändrats så på 20-30 år?