Nyheter på lätt svenska

10 min
Tisdagens Klartext handlar om att ett tåg spårat ur i Stockholm och orsakat stopp och stora problem i tågtrafiken både i Stockholm och söderut i landet. Dessutom pratar vi om att en svensk man försöker locka barn i landet Syrien att bli soldater i kriget där. Vi berättar också om katastrofen i landet Filippinerna efter stormen Haiyan.