Kulturnytt

12 min
Vem är staden? - det är en av många frågor på ny utställning om stadsliv. Staten säljer av delar av sitt konstlager och ny tv- och radioavgift drar in för mycket pengar till tyska statskassan.