Kan våra mutationer vara riktade?

20 min
En ny studie visar att mutationer i kroppen kanske kan vara riktade istället för slumpmässiga.

– Jag är faktiskt förbluffad själv, säger Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi vid Uppsala Universitet.

Forskarna bakom den amerikanska studien har hittat samma mutationer hos olika personer, som inte är släkt med varandra. Sannolikheten att två personer ska få samma mutationer på grund av slumpen är så liten att forskarna istället tror att de har hittat en ny genetisk funktion. Mutationerna som forskarna har finns i mitokondrierna, cellernas små kraftverk som hjälper till att skapa kroppens energi och som har en helt egen genuppsättning.

Hans Ellegren utesluter inte att det kanske kan finnas riktade mutationer även i vår vanliga arvsmassa. Eftersom mutationerna finns ute i kroppen kan de inte gå i arv, men studien antyder att vi kanske kan ärva en förmåga att bilda vissa mutationer, trots att vi inte ärver själva mutationerna.

Referens: Samuels at al. Recurrent Tissue-Specific mtDNA Mutations Are Common in Humans. PLOS Genetics 2013;9 (11). DOI: 10.1371/journal.pgen.1003929.