Mosképlaner väcker motstånd

44 min
Motstånd mot moskébyggen på elva orter i Sverige under året. Varför väcker det så starka känslor? Reportage av Johanna Rudbäck från Uppsala, där kommunen nyligen gav tillstånd till ett bygge i Stenhagen. Samtal med Klas Borell, professor i sociologi vid högskolan i Jönköping, som studerat frågan. Kristna flyktingar från Syrien kommer till Södertälje där de syrisktortodoxa församlingarna blir centrum för information och hjälp. Reportage av Åsa Furuhagen. Krönika från Spanien av Robin Olin. Samtal med Ma Oftedal om hennes nya roman, Funnen, som hämtar stoff från hennes eget förhållande till prästämbetet och Svenska kyrkan. Nyhetssvep med Jalal Lalouni. Efterdyningar av premiärminister Erdogans utspel om spearata boenden för kvinnliga och manliga studenter. Rapport från Istambul av Åsa Furuhagen