Journaler på nätet skapar konflikt

20 min
Snart kommer alla att kunna titta på sin patientjournal på nätet, men läkarna är oroliga för konsekvenserna.

Inom fem år ska alla i Sverige ska ha tillgång till sin patientjournal via nätet. Det är tidtabellen för den politiskt beslutade reform som skapar läger för och emot en kommunikationsväg som ska göra det lättare för patienter att bli delaktiga i vården och hålla sig informerade om sin hälsa och sin behandling. Men bland läkarna i Uppland, där journaler på nätet nu funnits i ett år, är motståndet stort.

Läkarna befarar bland annat ökad arbetsbelastning och att felaktiga provsvar ska nå och oroa patienterna via journalerna på nätet.
– En patient sa "Jag bryter hellre ihop och gråter hemma i soffan än hos min läkare". Men läkarnas motargument är att patienter kan bryta ihop i onödan eftersom de kan misstolka journalen, berättar Åsa Cajander, projektkoordinator för DOME-projektet, som forskar kring olika aspekter av införande av journaler på nätet.

Patientjournaler på nätet har funnits tillgängliga inom Uppsala läns landsting det senaste året. Det har mer än fördubblat antalet patienter som läser sin journal, jämfört med när man behövde begära ut en papperskopia. Många tekniska frågor återstår ännu att lösa när journaler på nätet nu ska införas nationellt.
– Det finns idag stora brister i hur vården hanterar sina IT-system, databaser och så vidare, säger Rose-Mharie Åhlfeldt, lektor i datatvetenskap och delprojektledare inom DOME.