Morgonekot 17 november

Här finns inget ljud
35 000 hushåll utan ström efter stormen Hilde - Medling efter hedersvåld kan vara farligt för utsatta tjejer - Spridning av resistenta bakterier så allvarlig att det krävs åtgärder på global nivå