Översvämningshotet mot våra städer

20 min

Antagandet om att klimatet förändras i framtiden och att havsnivån kommer att stiga börjar nu få tydligt genomslag även i planeringen av stora infrastrukturprojekt. Västlänken under Göteborg ska säkras för att vattennivån i de värsta situationerna kan stiga upp till fyra meter.

 I Stockholm ska enligt planerna nya Slussen börja byggas nästa år. Den gamla konstruktionen mellan Gamla stan och Södermalm från 1930-talet ska ersättas och inte minst är det kapaciteten att släppa ut vatten från Mälaren ut i havet som ska bli större.
  – Det handlar om säkerheten för de som bor och är verksamma kring hela Mälaren, säger Sten Bergström på SMHI.

I december 2000 var vattenståndet i Mälaren så högt att det var ytterst nära att vatten rann in i Stockholms tunnelbana.
 – Det var då som det blev väldigt tydligt att den gamla Slussens utsläppskapacitet var för liten. Mälarens yta ligger normalt 0,7 meter över havet.

Fortfarande har Stockholm en landhöjning som är större än vad havsnivån stiger.
  – Men om havet på sikt fortsätter att stiga, t ex mer än vad IPCC räknar med, så måste man mer storskaligt ordna säkerheten för Stockholm, säger Sten Bergström.

Ett förslag är då att bygga dammar med slussportar i de sund som skiljer skärgården närmast Stockholm från de yttre delarna av skärgården.
– Vi skulle då skapa en ny sötvattensjö öster om Stockholm. Det låter kanske fantasifullt men är inte alls orealistiskt, hävdar Sten Bergström.

I Göteborg planeras inför bygget av den sex kilometer långa tågtunneln Västlänken under stadens centrala delar. Järnvägen ska möjliggöra genomgående pendeltågstrafik i Göteborg, ungefär som Citytunneln i Stockholm och Citybanan i Stockholm.
  – För att inte Västlänken ska påverkas av t ex havsnivåhöjning och skyfall i framtiden säkrar vi stationerna och mynningarna för en vattennivå fyra meter över dagens, säger Lennart Holmgren på Trafikverket.

Det till stor del lågt liggande Göteborg har ett utsatt läge när inte bara havet stiger utan även mängden vatten i Göta älv ökar periodvis.
  – På sikt måste man kanske bygga dammar som både skyddar Göteborg från havet och från älven, säger Sten Bergström.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".