Hosianna!

Här finns inget ljud
Den första söndagen i advent hör vi förstås sånger som Otto Olssons Advent och psalmen Bereden väg för Herran. Och inte mindre än två versioner av Hosianna!

"Hosianna Davids son! Välsignad vare Han!
Välsignad Davids son! Som kommer i Herrens namn."

Första advent hör vi Gösta Winbergh sjunga den klassiska Hosianna-psalmen av Abbé Vögler. Och sydafrikanska Matlakala & the Comforters sjunger en gospelversion, Hosanna Hosanna. Dessutom blir det några lyssnarönskningar och en fin gammal version av Det susar genom livets strid med Ester Berggren.